เที่ยวต่างประเทศไม่ต้องใช้วีซ่า

34ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า อัปเดต 34 ประเทศ เที่ยวได้ไม่ง้อวีซ่า

34ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า ในปัจจุบัน (วันที่ 4 ตุลาคม 2566) คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวใน 34 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า รีวิวเที่ยวต่างประเทศ โดยประเทศที่คนไทย นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่

ทวีปเอเชีย

เอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก แต่ละประเทศในเอเชียล้วนมีเอกลักษณ์และ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แตกต่างกันไป นักท่องเที่ยวสามารถเลือกไปเยือนประเทศต่างๆ ในเอเชียได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความบันเทิง โดย ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ได้แก่

ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม จึงเป็นจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนทวีปยุโรปเป็นจำนวนมากสำหรับคนไทย การเดินทางไปเที่ยวยุโรปนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก โดยสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปได้โดยตรง หรือจะเดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่ประเทศในทวีปยุโรปที่เป็นจุดเชื่อมต่อแล้วต่อเครื่องไปยังประเทศอื่นๆ ก็ได้  โดย ประเทศที่เที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ได้แก่

ทวีปอเมริกา

ทวีปอเมริกาใต้มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง ทวีปอเมริกาใต้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมโบราณหลายแห่ง เช่น อารยธรรมอินคา อารยธรรมมายา และอารยธรรมแอซเท็ก

ทวีปอเมริกาใต้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับ ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และประวัติศาสตร์อันยาวนานของทวีปนี้ โดยประเทศที่เที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ได้แก่

ทวีปโอเชียเนีย

เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาคนี้ โดยประเทศที่เที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ได้แก่

34ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า

อัปเดตเพิ่มเติม เที่ยวต่างประเทศได้กี่วัน ไปไหนได้บ้าง : https://www.bugaboo.tv/lifestyle/travel/685297

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในบางประเทศ คนไทยอาจจำเป็นต้องขอ Visa on Arrival (VOA) เมื่อเดินทางถึงประเทศนั้นๆ โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้ง่ายและรวดเร็ว โดยต้องมีหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และประกันการเดินทาง

นอกจากนี้ คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ จำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง เพื่อคุ้มครองในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการสูญเสียทรัพย์สิน

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า

การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างรอบคอบ จะช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

ดูสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม : เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์