สิงคโปร์

สิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู เที่ยวสิงคโปร์2022 เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ สิงคโปร์เมืองหลวง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มาเลย์ และอินเดีย สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน การค้า และการท่อง สิงคโปร์ที่เที่ยว สำคัญของโลก เข้าสิงคโปร์ อย่างสนุก รีวิวเที่ยวต่างประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ ที่น่าสนใจในสิงคโปร์

การเตรียมตัวก่อนเที่ยวสิงคโปร์

คำแนะนำ

ดูรีวิวเต็มๆได้ที่ : https://www.yingpook.com/blogs/world/bestofsingapore

ตัวอย่างแผนการ เดินทางไปสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก

วันที่สอง

วันที่สาม

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสิงคโปร์

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและรูปแบบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Singapore Tourist Pass หรือ EZ-Link

ข้อควรระวังในการท่องเที่ยวสิงคโปร์

สรุป

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจและงบประมาณ

ดูสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม : 34ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า