ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 10อันดับ ของ World Citizenship Report

ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก รีวิวเที่ยวต่างประเทศ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความมั่นคงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยจากการ จัดอันดับ ของ World Citizenship Report ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก2022

สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องภูมิประเทศที่สวยงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน ทะเลสาบใสสะอาด และหมู่บ้านชนบทอันงดงาม สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีความเจริญก้าวหน้า มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ระบบสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพสูง และมาตรฐานการครองชีพที่สูง สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย พูดภาษาราชการ 4 ภาษา ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และโรมันช์

เดนมาร์ก

ดนมาร์กเป็นประเทศในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์และหมู่เกาะต่างๆ ทางตอนเหนือของทะเลบอลติก มีประชากรประมาณ 5.8 ล้านคน เมืองหลวงคือกรุงโคเปนเฮเกนเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกหลายครั้ง ปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กน่าอยู่ ได้แก่

ฟินแลนด์

ฟินแลนด์เป็นประเทศในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ และรัสเซีย มีเมืองหลวงคือกรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์มีพื้นที่ประมาณ 338,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะป่าไม้และทะเลสาบ ฟินแลนด์มีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 75% ของประเทศ และทะเลสาบมากกว่า 187,000 แห่ง ฟินแลนด์ยังมีชื่อเสียงในด้านแสงเหนือ

ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในยุโรป ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยและมั่นคง มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำ ฟินแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศสูง

สวีเดน

สวีเดนเป็นประเทศในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีพรมแดนติดกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ มีเมืองหลวงคือกรุงสตอกโฮล์ม มีพื้นที่ประมาณ 449,964 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 10.2 ล้านคน สวีเดนเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะป่าไม้และทะเลสาบ สวีเดนมีป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 69% ของประเทศ และทะเลสาบมากกว่า 90,000 แห่ง สวีเดนยังมีชื่อเสียงในด้านแสงเหนือ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว

สวีเดนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในยุโรป สวีเดนเป็นประเทศที่ปลอดภัยและมั่นคง มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำ สวีเดนยังเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศสูง

นอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นประเทศในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย มีเมืองหลวงคือกรุงออสโล มีพื้นที่ประมาณ 385,199 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 5.05 ล้านคน นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะฟยอร์ด ฟยอร์ดเป็นอ่าวที่ลึกและแคบซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง นอร์เวย์มีฟยอร์ดมากกว่า 1,000 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ นอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินป่า การปั่นจักรยาน และการเล่นสกี นอร์เวย์มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย 

นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศในโอเชียเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีพรมแดนทางทะเลติดกับประเทศอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และติมอร์-เลสเต มี เมืองหลวงออสเตรเลีย คือกรุงแคนเบอร์รา มีพื้นที่ประมาณ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 25.6 ล้านคนออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะชายหาด ป่าไม้ และสัตว์ป่า ออสเตรเลียมีชายหาดที่สวยงามมากมาย เช่น หาด Bondi ในเมืองซิดนีย์ และหาด Whitehaven บนเกาะ Whitsundays ป่าไม้ของออสเตรเลียมีหลากหลายชนิด และสัตว์ป่าของออสเตรเลียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น กังหันลม จิงโจ้ และนกอีมูออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง

นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ ได้แก่ เกาะเหนือและเกาะใต้ มีเมืองหลวงคือเวลลิงตัน มีพื้นที่ประมาณ 268,680 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 5.1 ล้านคน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะภูเขา ทะเลสาบ และป่าไม้ นิวซีแลนด์มีภูเขาสูงชันมากมาย เช่น ยอดเขาเอเคนดูราและยอดเขาคุเรอิรากิ ทะเลสาบที่สวยงาม เช่น ทะเลสาบเทคาโปและทะเลสาบวาคาติปู และป่าไม้เขียวขจี เช่น ป่าฝนเทคาโปและป่าสนเทคาโป นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินป่า การปั่นจักรยาน และการเล่นสกี นิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง

แคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอันดับสองของโลกรองจากรัสเซีย มีพื้นที่ประมาณ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 38.25 ล้านคน แคนาดาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะภูเขา ทะเลสาบ และป่าไม้ แคนาดามีภูเขาสูงชันมากมาย เช่น ยอดเขาโรเบิร์ตสและยอดเขาโลแกน ทะเลสาบที่สวยงาม เช่น ทะเลสาบเกรตเลกส์และทะเลสาบแมคอินทอช และป่าไม้เขียวขจี เช่น ป่าสนอะแลสกาและป่าฝนแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ แคนาดายังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินป่า การปั่นจักรยาน และการเล่นสกี แคนาดามีภูมิประเทศที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย

นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง

ไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์เป็นประเทศในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ถัดลงมาทางใต้เล็กน้อยจากอาร์กติกเซอร์เคิล ไอซ์แลนด์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปเหนือ ไม่ใช่อเมริกาเหนือ โดยเป็นเกาะที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรปรองจากบริเตนใหญ่ ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะภูเขาไฟ น้ำพุร้อน น้ำตก และธารน้ำแข็ง ไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟมากกว่า 130 แห่ง น้ำพุร้อนมากกว่า 200 แห่ง น้ำตกมากกว่า 100 แห่ง และธารน้ำแข็งมากกว่า 10 แห่ง ไอซ์แลนด์ยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านแสงเหนือ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในช่วงฤดูหนาว ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง และค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง

ประเทศเหล่านี้ล้วนมีปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น เศรษฐกิจที่มั่นคง ความปลอดภัยสูง สิ่งแวดล้อมที่สะอาด วัฒนธรรมที่หลากหลาย และโอกาสในการพัฒนาตนเอง

สำหรับประเทศไทยนั้น อยู่ในอันดับที่ 32 ของโลก โดยปัจจัยที่โดดเด่นของไทย ได้แก่ วัฒนธรรมที่หลากหลาย อาหารอร่อย และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปัจจัยที่ต้องพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

การเลือกประเทศที่ น่าอยู่ ที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของแต่ละบุคคล โดยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ตามความสำคัญและความต้องการของตนเอง

ประเทศเหล่านี้ล้วนมีปัจจัยที่ทำให้เป็นประเทศที่น่าอยู่

ดูสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม : สิงคโปร์